مقالات و پایان نامه ها

b (4175)

گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته رفاه اجتماعي عنوان جستجوي تجربه ي مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت استان تهران ( سال 1392- 1391 ) نگارنده تينا صيرفي استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4169)

دانشگاه قم دانشکده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته تفسير و علوم قرآن عنوان: بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4170)

دانشگاه شهيد مطهري پايان نامهي کارشناسي ارشد رشتهي فقه و حقوق اسلامي عنوان: جايگاه کارشناس (خبره) از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه استاد راهنما: جناب آقاي دکتر عباسعلي سلطاني اساتيد مشاور: جناب آقاي دکتر مجتبي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4171)

دانشگاه شهيد مطهري پايان نامهي کارشناسي ارشد رشتهي فقه و حقوق اسلامي عنوان: جايگاه کارشناس (خبره) از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه استاد راهنما: جناب آقاي دکتر عباسعلي سلطاني اساتيد مشاور: جناب آقاي دکتر مجتبي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4173)

دانشكده الهيات و معارف اسلامي رساله جهت اخذ مدرك دكتري تخصصي علوم قرآن و حديث عنوان بن‏مايه‏هاي کلامي امامت در قصص قرآن کريم استاد راهنما دکتر محمد حسن رستمي استادان مشاور حجه‌الاسلام و المسلمين حسن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4174)

دانشكده الهيات و معارف اسلامي رساله جهت اخذ مدرك دكتري تخصصي علوم قرآن و حديث عنوان بن‏مايه‏هاي کلامي امامت در قصص قرآن کريم استاد راهنما دکتر محمد حسن رستمي استادان مشاور حجه‌الاسلام و المسلمين حسن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4164)

دانشکده حقوق و علوم سياسي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق بين الملل تحليل حقوقي تحريم هاي هوشمند عليه ايران در چهارچوب تحول سياست اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت به کوشش حسنعلي چرپانلو ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4165)

اين پاياننامه، با الطاف حضرت حق تعالي، در ساعت چهارده بعدازظهر، روز يکشنبه نوزدهم بهمن ماه، سال يکهزار و سيصد و نود و سه، با حضور استاداني دانشور و دوستاني پرمهر، در سالن سمعي و ادامه مطلب…

By 92, ago