پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1181)

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 754-2 بررسی خواص فیزیکی لایه‏های نانوساختار اکسید نیکل تهیه شده به روش عملیات حرارتی در اتمسفر اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 754-2-1 معرفی نمونه‏های سنتز شده ………………………………………………………………………………………… 764-2-2 بررسی اثر فاصلۀ قرص‏ها از مرکز ناحیۀ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1182)

2-4- اکوتوریسم312-5- گروه‌های گردشگری322-6- توسعه پایدار گردشگری332-7- منابع و جاذبه‌های گردشگری362-8- اثرات گردشگری372-8-1- اثرات اقتصادی، سیاسی372-8-2- اثرات فرهنگی، اجتماعی گردشگری392-8-3- اثرات زیست محیطی گردشگری40الف ـ اثرات مثبت43ب ـ اثرات منفی:432-9- مدیریت گردشگری452-10- برنامه‌ریزی گردشگری462-11- صنعت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1183)

2-4 آماده‌سازی محلول‌‌ها برای اندازه‌گیری طیف‌ فلوئورسانس432-4-1- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی اول432-4-2- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی دوم432-4-3- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی سوم442-4-4- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی چهارم442-4-5- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی پنجم442-4-6- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی ششم45فصل سوم: نتایج و بحث46 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1173)

2-1-3 بافت کالبدی302-1-4 ساختار فضایی (شهر)312-1-5 کالبدهای شهری312-1-6 برنامه ریزی شهری312-1-7 کاربری زمین شهری322-1-8 بهسازی322-1-9 نوسازی322-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی322-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز332-2-2 نظریه قطاعی332-2-3 ساخت چند هسته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1174)

1-7-3- فضا 121-7-4- توزیع فضایی 131-7-5- توزیع خدمات شهری151-7-6- خدمات اجتماعی151-7-7- نابرابری 132.فصل دوم172-1- مفهوم عدالت در فضا182-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا212-3- ابعاد عدالت اجتماعی222-3-1- برابری و مساوات222-3-2- قانونمندی232-3-3- اعطای حقوق232-3-4- توازن242-4- تئوری های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1175)

2-3-6-کنترل های طراحی572-3-7-نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر572-4-کاربری زمین582-4-1- نقش کاربری در تولید و جذب سفر582-5-ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل622-5-1- مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین672-6-تجارب جهانی712-6-1-کشور هلند712-6-2-ایالت کالیفرنیا712-6-3-ایالت نیوجرسی722-6-4-سئول722-7-تدوین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1176)

فصل دوم: پیشینه مطالعات62-1- مقدمه72-2- تغییر هندسه‌ی جریان72-3- پیشینه‌ی مطالعات خنک‌کاری دقیق92-4- جوشش202-5- پیشینه‌ی مطالعات جوشش در موتورهای احتراق داخلی25فصل سوم: مطالعات تجربی463-1- مقدمه473-2- دستگاه آزمایشگاهی جوشش473-2-1- مخزن483-2-2- گرمکن مخزن483-2-3- پمپ493-2-4- شیر سه‌راهه493-2-5- فشار سنج493-2-6- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1177)

3-1-1 مراحل تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب رخدادها263-5-نرم افزار فرت ((FERRET273-3- منطقه مورد مطالعه28فصل چهارم29نتایج294-2- بررسی رخدادها304-2-1- رخداد اول: اواخر ژانویه 2008304-2-1-1 رهگیری مسیر حرکت کم فشار جوی:304-2-1-2 – داده های باد:354-2-1- 3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1178)

3-1-1 مراحل تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب رخدادها263-5-نرم افزار فرت ((FERRET273-3- منطقه مورد مطالعه28فصل چهارم29نتایج294-2- بررسی رخدادها304-2-1- رخداد اول: اواخر ژانویه 2008304-2-1-1 رهگیری مسیر حرکت کم فشار جوی:304-2-1-2 – داده های باد:354-2-1- 3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1179)

7-1-2- رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری258-1-2- نظام گردشگری259-1-2- عرضه و تقاضای گردشگری271-9-1-2- عرضه گردشگری282-9-1-2- تقاضای گردشگری2910-1-2- تاریخچه و مفهوم توسعه321-10-1-2- تئوری‌های توسعه342-10-1-2- توسعه پایدار353-10-1-2- توسعه گردشگری پایدار374-10-1-2- الگوی توسعه همبافته گردشگری3812-1-2- مقصد و جامعه گردشگری391-12-1-2- ذینفعان توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago